Logo

32 Vi får til alt vi bestemmer oss for – alt kommer an på flokken!

FREDAG

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

De ansatte = kvaliteten i barnehagen! Må vi ikke da ha mer fokus på å utvikle eget arbeidsmiljø?
Rammeplanen gir oss mange føringer på hva barnehagen skal være for barna, men om ikke vi – FLOKKEN – fungerer som et team, så vil vi ikke lykkes med oppdraget vårt. Kan man velge å stå utenfor flokken? NEI. Man må forvente at alle ansatte jobber mot et felles mål, og kjenner på en trygghet i det å være et «VI».
Er jeg en attraktiv samarbeidspartner, hva forstyrrer min jobbmotivasjon, og hvordan bidrar jeg inn i teamet – dette er grunnleggende spørsmål vi må stille både oss selv, og kollegaene våre. Dette er med å styrke tilliten i teamet, som er den største suksessfaktoren for å lykkes!

Opplevd tillit gjør at vi gleder oss til å gå på jobb, vi opplever høy grad av autonomi, og vi tør å tenke nytt og være innovative som organisasjon.
I dette kurset skal vi bruke tid på å snakke om oss selv; vi skal reflektere over praksis i egen barnehage, og vi skal bruke tid på å forstå betydningen av oss selv i teamet.

Synnøve Anfinsen jobber som styrer i en kommunal barnehage i Nordre Follo kommune, og har jobbet som leder i snart 30 år. Synnøve er glødende opptatt av arbeidsmiljø og ledelse. Hun er opptatt av å skape en barnehage som er «i bevegelse», som tør å tenke utenfor boksen og fylle hverdagen med litt galskap og mye humor. I barnehagen hennes har de bier, høner og en stor grønnsakshage, samt at de satser sterkt på besteforeldre som ressurs og det å «gi det lille ekstra» til foreldrene i barnehagen. Synnøve har masse energi i sin fremføring, og er god på å inspirere andre.