Logo

Finne frem

KART OVER OSLOMET – PILESTREDET 32-52. KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE ROM

KART OVER EKSTERNE LOKALER – KLIKK PÅ LENKEN UNDER FOR Å SE PLASSERING I KARTET

  • Normisjon, Storsal og Lillesal
  • Tempelet Storsal
  • Aulaen, Oslo Katedralskole
  • Sørenden av St.Hansparken
  • Litteraturhuset: Sal Wergeland og sal Amalie Skram
  • Andedammen i Slottsparken