Logo

10 Hvordan bygge gode klassemiljøer?

FREDAG

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kursholder vil ha fokus på praktiske tips til hvordan bygge gode klassemiljøer elevene imellom, og mellom de ansatte og elevene. Skole- hjemsamarbeid vil også stå i fokus.

Kurset vil ha forankring i teori om utvikling av gode klassemiljøer, men vil bli tilrettelagt praktisk og lett overførbart til egen skolehverdag.

Bente Granberg jobber som spesialrådgiver i Bærum kommune med Trygt og godt skolemiljø. Arbeidet består i støtte/veiledning til foreldre og skoler i skolemiljøsaker. I tillegg også ansatt på Læringsmiljøsenteret i det nasjonale Læringsmiljøprosjektet.

Granberg har tidligere erfaring fra klasserom på barne- ungdomsskolen, avdelingsleder, rektor og veilederkorps.