Logo

19 Kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

En vanlig hverdag med barn byr på mange situasjoner som lett blir til konflikter. Og konfliktene kan lett bli intense både emosjonelt, med gråt, sinne og raseri, og med aggressiv atferd fysisk og verbalt. Samtidig er konflikter viktige arenaer for læring av vesentlige livsferdigheter som selvregulering, og emosjonell og sosial kompetanse.

I dette kurset lærer du hvordan du kan jobbe med konflikter på en trygghetsskapende, reguleringsstøttende måte, og styrke relasjoner og barnets utvikling. Du lærer om positive læringsspiraler gjennom PLS reguleringsstøttemodellen.

Hans Holter Solhjell er pedagog, traumeterapeut og har utviklet PLS reguleringsstøttemodellen. Hans jobber med veiledning, kurs og utdannelse for foreldre og de som jobber med barn i barnehage og skole. I tillegg driver han nettsidene famlab.no og foreldrekompetanse.no.