Logo

21 Når følelser blir atferd

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

I hverdagen møter vi mange barn som ikke har det godt med seg selv, som ofte strever i samspill eller havner i konflikter med andre barn og med de voksne. Årsaken kan være at de er fulle av følelser som preger dem i ord og handling uten at de forstår dette selv.
Hvordan kan vi hjelpe barn som er redde, sinte eller lei seg? Hva gjør vi i møte barn som har mye aggresjon, som er triste eller vanskelig å nå fram til?
Dette kurset handler om følelsesregulering, hvordan vi kan hjelpe barn å håndtere fremfor å ta vekk eller avlede det som er vanskelig.

  • Gjennomgang av de ulike grunnfølelsene
  • Hvordan bli kjent med egne følelser
  • Hva skjer med kroppen/hjernen i reaksjon på ulike følelser?

Maria Skogly er utdannet barnehagelærer, familieterapeut, spesialpedagog og Marte Meo terapeut. Hun har også videreutdanning innen psykisk helse i svangerskap og barseltid og er ansatt i spesialisthelsetjenesten.
Maria har lang erfaring fra arbeid med traumatiserte barn og familier og har erfaring fra institusjon, spesialisthelsetjeneste, førstelinje, barnehage og skole.

Skogly eier firmaet Familieterapeut og spesialpedagog Maria Skogly.

Hjemmeside: http://www.mariaskogly.no