Logo

56 NÅR FØLELSER BLIR ATFERD – hvordan møter vi vanskelige følelser hos barn på en klok måte?

LØRDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Barn har sterke følelser som ofte vises i utfordrende atferd. I hverdagen møter vi mange barn som ikke har det godt med seg selv, som ofte strever i samspill eller havner i konflikter med andre barn og med de voksne. Årsaken kan være at de er fulle av følelser som preger dem i ord og handling uten at de forstår dette selv. Hvordan kan vi hjelpe barn som er redde, sinte eller lei seg? Hva gjør vi i møte med barn som har mye aggresjon, som er triste eller vanskelige å nå fram til? Dette kurset handler om hvordan vi voksne kan bidra til utvikling av barns evne til å regulere egne følelser og atferd, hvordan vi kan hjelpe barn å håndtere fremfor å ta vekk eller avlede det som er vanskelig.

Kursinnhold:  

  • Gjennomgang av de ulike grunnfølelsene
  • Hvordan bli kjent med egne følelser
  • Hva skjer med kroppen/hjernen i reaksjon på ulike følelser?
  • Selvregulering
  • Toleransevinduet

Maria Skogly er utdannet familieterapeut, spesialpedagog og Marte Meo terapeut. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, barns psykiske helse. Maria har i mange år jobbet med traumatiserte barn og familier, og har erfaring fra både institusjon, førstelinjetjeneste, barnehage og skole. Hun er en erfaren kursholder, veileder og terapeut for skoler, barnehager, PPT, privatpersoner og andre aktuelle instanser. Skogly er eier av firmaet «Familieterapeut og spesialpedagog Maria Skogly».

Hjemmeside: http://www.mariaskogly.no

Kurset arrangeres også fredag.