Logo

For barnehager

Ønsker du å gi dine ansatte viktig innføring i sentrale temaer som språk, sosial kompetanse, lek eller psykisk helse? Eller vil du gi hele personalet faglig oppdatering innen et spesielt emne? Kanskje du vil gi hver og en mulighet til å lære om noe bare de brenner for?

Alt dette får du hos oss!

På Østlandsk lærerstevne vil du alltid finne et bredt kurstilbud som passer like godt for skole som barnehage. Oversikt over alle kurs vi tilbyr, ser du HER.

Et utvalg av disse kursene er også rettet spesielt mot barnehageansatte:

«I DAG HAR DU ENDA IKKE SETT MEG ENDA!», sa Per. Se meg, hør meg, forstå meg.

Oppmerksomt nærvær i barnehagen. Livsmestring og relasjonskompetanse for store og små.

Mestring sammen med andre – om voksnes ansvar for inkludering i barnehagen.

1-3 åringers risikofylte lek i barnehagen.

Sang og musikklek med sangappen TRALL i barnehagen.

Mobbing i barnehagen – finnes det?

Forebygging av seksuelle overgrep i barnehagen gjennom verktøyet «Kroppen min eier jeg – i barnehagen»

Barnekonvensjonen helt nedpå: Lær å gjøre en barnets beste-vurdering i praksis og hvordan du kan la barna medvirke i barnehagen.

Å skape rom for lek

Den motoriske boksen – fysisk aktiv fra 0-6 år med alle sanser.

Ute med alle sansene

Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen

På Østlandsk lærerstevne møter du flere tusen deltakere fra barnehager, skoler, faginstanser og bedrifter fra hele Norge. Her kan du møte kollegaer, snakke med ulike tilbydere av kurs, materiell og produkter – men viktigst av alt: Lære noe nytt sammen med gode kollegaer.

Meld dere på Østlandsk lærerstevne 2023!

VEL MØTT!