Logo

For barnehager

Ønsker du å gi dine ansatte viktig innføring i sentrale temaer som språk, sosial kompetanse, lek eller psykisk helse? Eller vil du gi hele personalet faglig oppdatering innen et spesielt emne? Kanskje du vil gi hver og en mulighet til å lære om noe bare de brenner for?

Alt dette får du hos oss!

På Østlandsk lærerstevne vil du alltid finne et bredt kurstilbud til barnehager: Det som er aktuelt for deg eller din barnehage vil gjenspeiles i kursprogrammet. I år har vi likevel valgt å ha spesielt fokus på leken, og tilbyr følgende kurs med dette temaet som hovedfokus: 

Hvordan kunsten og leken utfyller hverandre i estetiske læringsprosesser

Tull og tøys på ramme alvor

Lekens betydning – vårt profesjonsetiske ansvar

1-3 åringers risikolek i barnehagen

Hva kjennetegner barnehager som er gode på lek?

Lag en naturlekeplass

Lek og læring i friluft

Eldst i barnehagen – et glimt inn i førskoleopplegget «Lekbasert læring»

La oss snakke om ansattes rolle og ansvar i møte med barns lek!

På Østlandsk lærerstevne møter du flere tusen deltakere fra barnehager, skoler, faginstanser og bedrifter fra hele Norge. Her kan du møte kollegaer, snakke med ulike tilbydere av kurs, materiell og produkter – men viktigst av alt: Lære noe nytt sammen med gode kollegaer. Meld dere på Østlandsk lærerstevne 2021!

Vi garanterer kompetanseheving etter de 2 dagene stevnet varer. 

VEL MØTT!