Logo

For barnehager

Ønsker du å gi dine ufaglærte eller nylig ansatte viktig innføring i sentrale tema som språk, sosial kompetanse, lek, psykisk helse? Eller vil du gi hele personalet faglig oppdatering på et eget emne? Kanskje du vil gi hver og en mulighet til å lære om noe bare de brenner for?

Alt dette får du hos oss!

På Østlandsk lærerstevne vil du alltid finne et bredt kurstilbud til barnehager: Det som er aktuelt for deg eller din barnehage vil gjenspeiles i kursprogrammet. I år har vi likevel valgt å ha spesielt fokus på leken, og tilbyr følgende kurs med dette temaet som hovedfokus: 

Stoler du på leken?

Tull og tøys på ramme alvor

Lekens betydning – Vårt profesjonsetiske ansvar

1-3 åringers risikolek i barnehagen

Hva kjennetegner barnehager som er gode på lek?

Lag en naturlekeplass

Lek og læring i friluft

Læring med fysisk aktivitet og lek

Eldst i barnehagen – et glimt inn i førskoleopplegget «Lekbasert læring»

På Østlandsk lærerstevne møter du flere tusen deltakere fra barnehager, skoler og bedrifter fra hele Norge. Her kan du møte kollegaer, snakke med ulike tilbydere av kurs, materiell og produkter – men viktigst av alt: Lære noe nytt sammen med gode kollegaer. Meld dere på Østlandsk lærerstevne 2020!

Vi garanterer kompetanseheving etter de 2 dagene stevnet varer. 

VEL MØTT!