Logo

For barnehager

Ønsker du å gi dine ansatte viktig innføring i sentrale temaer som språk, sosial kompetanse, lek eller psykisk helse? Eller vil du gi hele personalet faglig oppdatering innen et spesielt emne? Kanskje du vil gi hver og en mulighet til å lære om noe bare de brenner for?

Alt dette får du hos oss!

På Østlandsk lærerstevne vil du alltid finne et bredt kurstilbud til barnehager og skoler: Det som er aktuelt for deg eller din barnehage vil gjenspeiles i kursprogrammet. Et utvalg av disse kursene er også rettet spesielt mot barnehageansatte:

Generasjonsmøter i barnehagen – læring og livsglede på tvers av generasjoner.

Håndtering av følelser i barnehagen.

«I DAG HAR DU ENDA IKKE SETT MEG ENDA!», sa Per. Se meg, hør meg, forstå meg.

Oppmerksomt nærvær i barnehagen. Livsmestring og relasjonskompetanse for store og små.

Mestring sammen med andre – om voksnes ansvar for inkludering i barnehagen.

Alt kommer an på de ansatte.

Foreldresamtalen – kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage.

1-3 åringers risikofylte lek i barnehagen.

Sang og musikklek med sangappen TRALL.

MiniRøris

Mobbing i barnehagen – finnes det?

Forebygging av seksuelle overgrep i barnehagen gjennom verktøyet «Kroppen min eier jeg – i barnehagen»

Lekekultur og voksenkultur på samme planet?

På Østlandsk lærerstevne møter du flere tusen deltakere fra barnehager, skoler, faginstanser og bedrifter fra hele Norge. Her kan du møte kollegaer, snakke med ulike tilbydere av kurs, materiell og produkter – men viktigst av alt: Lære noe nytt sammen med gode kollegaer. Meld dere på Østlandsk lærerstevne 2022!

Vi garanterer kompetanseheving etter de 2 dagene stevnet varer. 

VEL MØTT!