Logo

For skoler

Ønsker du faglig oppdatering på sentrale temaer som for eksempel begynneropplæringen, sosial kompetanse eller digital læring? Eller vil du med hele personalet gå i dybden på et eget emne? Kanskje vil du lære om noe bare du brenner for? 

Alt dette får du hos oss!

På Østlandsk lærerstevne vil du alltid finne et bredt kurstilbud som passer like godt for skole som barnehage. Oversikt over alle kurs vi tilbyr, ser du her.

Vi har likevel valgt å tilby flere kurs først og fremst for skolefolk:

Konfliktarbeid i skolen – med gjenopprettende tilnærming

Hvordan tilrettelegge for et trygt og godt skolemiljø?

Det inkluderende klasserommet – hvordan tilrettelegge for elever som har spesialundervisning?

Relasjoner, lek og læring på SFO/AKS

Lek og læring i friluft

Digital lese- og skrivestøtte

Hvordan skal vi utvikle et matematisk tankesett?

Utforskende og inkluderende matematikkundervisning i begynneropplæringen.

SnakkOmMobbing-ressursen: Å øve empati og refleksjon omkring vennskap og mobbing.

Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv.

Barn og unge med ADHD, Tourettes syndrom, autisme og ufrivillig skolefravær

Trall i skolen

Ja takk, jeg tar HJERNE enda mer påfyll!

Fellesskapets betydning for barn og unge.

På Østlandsk lærerstevne møter du flere tusen deltakere fra skoler, barnehager, faginstanser og bedrifter fra hele Norge. Her kan du møte kollegaer, snakke med ulike tilbydere av kurs, materiell og produkter – men viktigst av alt: Lære noe nytt sammen med gode kollegaer.

Meld dere på Østlandsk lærerstevne 2022! Vi garanterer kompetanseheving etter de 2 dagene stevnet varer. 

VEL MØTT!