Logo

For skoler

Ønsker du faglig oppdatering på sentrale tema som for eksempel begynneropplæringen, sosial kompetanse eller digital læring? Eller vil du med hele personalet gå i dybden på et eget emne? Kanskje vil du lære om noe bare du brenner for?

Alt dette får du hos oss!

På Østlandsk lærerstevne vil du alltid finne et bredt kurstilbud som passer like godt for skole som barnehage. Oversikt over alle kurs vi tilbyr, ser du her.

Vi har likevel valgt å lage noen kurs bare for skolefolk – disse har i år spesielt fokus på begynneropplæringen og grunnleggende ferdigheter

Begynneropplæring – lese, skrive, regne

Fra å lære å lese til å lese for å lære og fordi det er gøy!

Kaoskontroll og tilstedeværelse i klasserommet

På hvilke måter gir fagfornyelsen oss en unik mulighet til å forebygge psykisk uhelse hos barn

Alvorlig skolefravær hos barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser

På Østlandsk lærerstevne møter du flere tusen deltakere fra skoler, barnehager og bedrifter fra hele Norge. Her kan du møte kollegaer, snakke med ulike tilbydere av kurs, materiell og produkter – men viktigst av alt: Lære noe nytt sammen med gode kollegaer.

Meld dere på Østlandsk lærerstevne 2020! Vi garanterer kompetanseheving etter de 2 dagene stevnet varer. 

VEL MØTT!