Logo

For skoler

En møteplass for deg som er opptatt av en god skole!

Ønsker du faglig oppdatering på sentrale temaer som for eksempel begynneropplæringen, sosial kompetanse eller digital læring? Eller vil du med hele personalet gå i dybden på et eget emne? Kanskje vil du lære om noe bare du brenner for?

Alt dette får du hos oss!

På Østlandsk lærerstevne vil du alltid finne et bredt kurstilbud som passer like godt for skole som barnehage. Oversikt over alle kurs vi tilbyr, ser du her.

Vi har likevel valgt å tilby flere kurs bare for skolefolk:

Tekstskaping i det inkluderende klasserommet

Fra å lære å lese til å lese for å lære og fordi det er gøy!

Barn, litteratur og livsmestring – den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling

Begynneropplæringen i matematikk

Matematisk samtale – kjerneelementenes minste felles multiplum

Lekens plass og muligheter i begynneropplæringen

Læring med fysisk aktivitet og lek

Kaoskontroll og tilstedeværelse i klasserommet

Digitalisering av skolen – hva sier forskningen?

Dataspill i den kulturelle skolesekken

Barn, unge og Internett! Ti funn fra medieforskningen som alle pedagoger burde kjenne til

På hvilke måter gir fagfornyelsen oss en unik mulighet til å bygge psykisk helse hos barn

Grunnleggende ferdigheter og en inkluderende praksis

Helhetslesing og spesialpedagogisk leseopplæring

Språkforstyrrelser – hva er det og hva gjør vi?

Kan vi gjøre noe – ikke bare snakke?

Hvordan jobbe praktisk med trygt og godt skolemiljø?

Fra uro til ro. Utfordrende adferd og barns muligheter for læring

På Østlandsk lærerstevne møter du flere tusen deltakere fra skoler, barnehager, faginstanser og bedrifter fra hele Norge. Her kan du møte kollegaer, snakke med ulike tilbydere av kurs, materiell og produkter – men viktigst av alt: Lære noe nytt sammen med gode kollegaer.

Meld dere på Østlandsk lærerstevne 2021! Vi garanterer kompetanseheving etter de 2 dagene stevnet varer. 

VEL MØTT!