Logo

For skoler

Ønsker du faglig oppdatering på sentrale temaer som for eksempel begynneropplæringen, sosial kompetanse eller digital læring? Eller vil du med hele personalet gå i dybden på et eget emne? Kanskje vil du lære om noe bare du brenner for? 

Alt dette får du hos oss!

På Østlandsk lærerstevne vil du alltid finne et bredt kurstilbud som passer like godt for skole som barnehage. Oversikt over alle kurs vi tilbyr, ser du HER.

Anbefalte kurs for ansatte i skole:

Inkluderende praksis – Noen spør etter meg!

Du finner ikke lykken i eget navlelo

Livet er ikke en dans på roser – hvordan ruster vi barna til å tåle det livet har å by på?

Bekymringsfullt skolefravær – hvordan kan skolen jobbe systematisk med fravær på flere nivå ?

Skolefravær – hva er egentlig problemet? Kan vi forstå skolefravær i et samfunnsperspektiv og samtidig løse det individuelt?

Hvordan lykkes med lese- og skriveopplæringen etter fagfornyelsen?

Elever med språkforstyrrelser – hvordan oppdage og tilrettelegge?

Elever med lese- og skrivevansker: tidlig identifisering og gode tiltak for elever på 1.-4. trinn 

Utforskende og inkluderende matematikkundervisning i begynneropplæringen.

Hvordan bygge gode klassemiljøer?

GROM: gode relasjoner og godt skolemiljø

«Vil du ikke være med å leke?» om introverte barn og litt om voksne…

Se ungdommen innenfra – Hvordan jobbe med mentalisering og trygghet i ungdomsskolen

Skolebiblioteket som læringsarena

På Østlandsk lærerstevne møter du flere tusen deltakere fra skoler, barnehager, faginstanser og bedrifter fra hele Norge. Her kan du møte kollegaer, snakke med ulike tilbydere av kurs, materiell og produkter – men viktigst av alt: Lære noe nytt sammen med gode kollegaer.

Meld dere på Østlandsk lærerstevne 2023!

VEL MØTT!